Հարգելի՛ գործընկեր

Ողջունում եմ Ձեզ <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՍՊԸ-ի  պաշտոնական կայքում:

<<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՍՊԸ-ն մատուցում է մասնագիտացված իրավաբանական ծառայություններ գնումների ոլորտում, ինչպես նաև մեծ թվով այլ ծառայություններ՝  իրավունքի մյուս ոլորտներում:

<<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՍՊԸ-ի  իրավաբանները բազմամյա փորձ ունեն պետական գնումների ոլորտում, դրանց մի մասը  2017թ. ապրիլի 25-ին լուծարված ՀՀ կառավարության աշխատակազմի <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի  Գնումների բողոքարկման և իրավական խորհրդատվության վարչության  աշխատակիցներն են, իսկ   ՍՊԸ-ի հիմնադիր ժողովի նախագահն է նույն  վարչության պետ,  իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ, արդարադատության երրորդ դասի  խորհրդական  Հասմիկ Ենգոյանը:  ՍՊԸ-ի փաստաբանները իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող և  իրավունքի ոլորտում ճանաչում ունեցող  պրոֆեսիոնալներ են:

<<Գնումների աջակցման կենտրոն>>  ՍՊԸ-ի առաջնային նպատակներն են՝ գնումների ոլորտում օրինականության ամրապնդումը, գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ,  և ոչ խտրական     հիմունքներով իրականացման նպաստումը, ինչպես նաև գնումների գործընթացում մասնակիցների խախտված իրավունքների վերականգնումը:

Գնումների ոլորտում խորը մասնագիտական գիտելիքները,  ընդունվող որոշումների ճկունությունը, իրավաբանական ծառայությունների բարեխիղճ կատարումը, խիստ գաղտնիությունը, իրավաբանական խորհրդատվությունների բարձր որակը և յուրաքանչյուր հաճախորդի հետ աշխատանքի նկատմամբ անհատական մոտեցումը <<Գնումների աջակցման կենտրոն>>  ՍՊԸ-ի հաջողության հիմնական գրավականն են:

<<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՍՊԸ-ի   հիմնադիր-նախագահ՝

իրավ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ  Հասմիկ Ենգոյան

Նորություններ